Βασίλης Αξιώτης: «Η πρόληψη και η νομοθεσία, απαραίτητα εφόδια της πυροπροστασίας»

 

Ο Βασίλης Αξιώτης, Προϊστάμενος Τομέα Πυροπροστασίας της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μιλά στο alumini για το πιο σημαντικό μέτρο πυροπροστασίας κτιρίων και για την αξία του αλουμινίου ως πυράντοχου υλικού.

Συνέντευξη στην Αλεξία Καλογεροπούλου

Κύριε Αξιώτη, υπάρχει τρόπος να προστατευτεί ένα κτίριο αποτελεσματικά από πυρκαγιά;

Προκειμένου να προστατευτεί ένα κτίριο, αλλά προ πάντων η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας και να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέσα πυροπροστασίας, όπως αυτά προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία, ανάλογα με τη χρήση και την παλαιότητα του εκάστοτε κτιρίου. Στη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» τα στελέχη μας, μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και τη συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της νομοθεσίας, είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Τι είναι η παθητική πυροπροστασία κτιρίων και πώς μπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά;

Παθητική πυροπροστασία είναι το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται προκειμένου να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον χώρο που εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτιρίου και κατ’ επέκταση στα όμορα και γειτονικά ακίνητα και στις γειτονικές περιοχές. Επιπλέον, η παθητική πυροπροστασία περιλαμβάνει τα μέτρα εκείνα που προστατεύουν το κτίριο από κατάρρευση λόγω φωτιάς, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκκένωσή του. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι πρωταρχική σημασία έχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η παθητική πυροπροστασία καθορίζει και τις απαιτήσεις σχεδιασμού των οδεύσεων διαφυγής σε ένα κτίριο που επιτρέπουν την ταχεία εκκένωσή του και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του από αυτό.

Ποιος είναι ο ρόλος του αλουμινίου στην παθητική πυροπροστασία;  

Προκειμένου να επιτευχθεί ο περιορισμός της εξάπλωσης της φωτιάς προκύπτει η απαίτηση πυράντοχων δομικών στοιχείων και κατασκευών, που έχουν την ικανότητα να αντιστέκονται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (δείκτης πυραντίστασης) στα θερμικά αποτελέσματα μιας φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας. Τέτοιου είδους κατασκευές και συστήματα απαρτίζονται από πυράντοχα υλικά. Το αλουμίνιο είναι ένα άκαυστο υλικό που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε πυράντοχα συστήματα, κυρίως σε πυράντοχα κουφώματα.

Η παθητική πυροπροστασία κτιρίων μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε νέα κτίρια ή και σε ήδη υφιστάμενα;

Η έννοια της παθητικής πυροπροστασίας εισήχθη με την έναρξη ισχύος του πρώτου κανονισμού πυροπροστασίας 71/1988, όπως αντικαταστάθηκε πρόσφατα από τον νέο κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων 41/2018. Για τα προϋφιστάμενα κτίρια μπορεί προαιρετικά να εφαρμοστεί ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας, κατά κανόνα όμως τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας καθορίζονται από πυροσβεστικές διατάξεις. Οι πυροσβεστικές διατάξεις περιλαμβάνουν πλέον ένα κεφάλαιο αναφορικά με τις απαιτήσεις «Δομικής πυροπροστασίας» που ουσιαστικά αφορά στην παθητική πυροπροστασία για υφιστάμενα κτίρια, τα οποία δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού πυροπροστασίας.

Αν θα έπρεπε να επιλέξετε ένα μόνο μέτρο πυροπροστασίας, ποιο θα ήταν αυτό;  

Το σημαντικότερο, αποτελεσματικότερο και ταυτόχρονα το λιγότερο δαπανηρό εφόδιο είναι αναμφίβολα η πρόληψη. Οφείλουμε να υιοθετούμε την πρόληψη ως την καλύτερη αντιμετώπιση ως προς την πυροπροστασία. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι τόσο ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας όσο και οι πυροσβεστικές διατάξεις περιλαμβάνουν μια σειρά από μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των πιθανοτήτων του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η λήψη των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας σε συνδυασμό πάντα με τη σωστή εφαρμογή της μελέτης παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας είναι ο καλύτερος συνδυασμός, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος μιας πυρκαγιάς. Στη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» μετρώντας 31 χρόνια εμπειρίας, διαθέτουμε όχι μόνο την εμπειρία, αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας.

Ο Βασίλης Αξιώτης είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών με διπλωματική εργασία «Διερεύνηση της συμμεταβλητότητας της κρίσιμης συχνότητας F0 του στρώματος ιονόσφαιρας F2 στη διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων».


Εργάστηκε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στον Αερολιμένα Μακεδονίας Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο τηλεπικοινωνιακά συστήματα εντός Κ.Α.Τ.Μ.


Διαθέτει 10ετή εμπειρία και ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σε ένα ευρύ φάσμα έργων, κάθε μεγέθους και πολυπλοκότητας, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας και άριστη γνώση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τον σχεδιασμό και τον υπολογισμό ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών.


Είναι μόνιμος συνεργάτης της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» τα τελευταία 8 χρόνια και σήμερα είναι προϊστάμενος του Τομέα Πυροπροστασίας της εταιρείας. Είναι Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό μητρώου 136954, καθώς και του Συλλόγου Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος.

16ο Συνέδριο alumini
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»


Βραβεία «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»