Συνέντευξη Μαρίνας Λάτσα

Η Μαρίνα Λάτσα, Quality Control και R&D Manager της Elval Colour, μιλά στο alumini για τη σημασία της επιλογής του κατάλληλου βαφικού συστήματος στις επενδύσεις και προσόψεις των κτιρίων.

Συνέντευξη στην Αλεξία Καλογεροπούλου

Γιατί είναι σημαντική η επιλογή του σωστού βαφικού συστήματος;

Για τρεις βασικούς λόγους: για την ανθεκτικότητα, τη λειτουργικότητα και την αισθητική. Ας εξετάσουμε καθέναν από τους λόγους χωριστά. Η χημεία και η δομή των διαφόρων στρώσεων που απαρτίζουν ένα βαφικό σύστημα καθορίζουν την ανθεκτικότητα του συνολικού συστήματος βαφής, σε συνδυασμό πάντα με το επιλεγμένο υπόστρωμα, που στην περίπτωση που συζητάμε είναι το αλουμίνιο. Με την ανθεκτικότητα ορίζουμε το πώς η απόχρωση θα συμπεριφερθεί με την πάροδο του χρόνου (αναφορικά με τα αισθητικά χαρακτηριστικά της), καθώς και την ακεραιότητα της επίστρωσης πάνω στο υπόστρωμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η βαφή δε θα αποκολληθεί από το υπόστρωμα, δε θα παρουσιάσει ρωγμές, δε θα εμφανίσει κιμωλίαση ή μικρές φυσαλίδες, που οφείλονται σε οξείδωση του υποστρώματος και, φυσικά, ότι το χρώμα δε θα ξεθωριάσει.

Μια εξίσου σημαντική παράμετρος για την επιλογή του κατάλληλου βαφικού συστήματος είναι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η λειτουργικότητα. Ένα βαφικό σύστημα μπορεί να έχει ιδιότητες «εύκολου» καθαρισμού (Elval Colour arypon®), να καθιστά την αφαίρεση του graffiti εύκολη υπόθεση (Elval Colour agraphon®),  να προσφέρει προστασία από τα μικρόβια (Elval Colour abacton®) ή να έχει υψηλή ή χαμηλή ανακλαστικότητα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κτιρίου ή του εκάστοτε κτιριακού ή περιβαλλοντικού κανονισμού.

Τέλος, όσον αφορά την αισθητική, η υφή και το χρώμα παίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του αποτελέσματος που έχει φανταστεί ένας αρχιτέκτονας. Περιοριστικό παράγοντα αποτελεί συνήθως το γεγονός ότι συγκεκριμένες υφές και αποχρώσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνο σε συγκεκριμένα βαφικά συστήματα ή, με άλλα λόγια, τα διαφορετικά βαφικά συστήματα έχουν διαφορετικά αισθητικά χαρακτηριστικά, όπως η υφή, η γυαλάδα, και, φυσικά, η απόχρωση.

Πώς επηρεάζονται οι παράμετροι που αναφέρατε; Ας ξεκινήσουμε από την ανθεκτικότητα.

Για την ανθεκτικότητα, είναι πολύ σημαντική η επιλογή του κράματος αλουμινίου. Τα κραματικά στοιχεία επηρεάζουν όχι μόνο τα μηχανικά χαρακτηριστικά του κράματος αλλά και την αντοχή του στη διάβρωση. Επιπλέον, η “σωστή” απολίπανση και παθητικοποίηση επηρεάζει επίσης την ανθεκτικότητα του υλικού. Οι ρόλοι αλουμινίου, όπως έρχονται από τη διαδικασία της έλασης, περιέχουν υπολειπόμενα έλαια λίπανσης και οξείδια από την εν λόγω διαδικασία. Αυτά είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν με χημική προσβολή πριν γίνει η εφαρμογή της βαφής, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη πρόσφυση του βαφικού συστήματος επάνω στο αλουμίνιο. Επιπρόσθετα, οι ελεύθερες ρίζες του αλουμινίου πρέπει να παθητικοποιούνται ή να προστατεύονται από τη διάβρωση. Αυτή η χημική διεργασία εκτελείται πάντα αμέσως μετά την απολίπανση. Η σωστή απολίπανση και παθητικοποίηση διασφαλίζουν ότι το υπόστρωμα του αλουμινίου προστατεύεται από τη διάβρωση και ότι είναι έτοιμο να επικαλυφθεί από ένα οποιοδήποτε βαφικό σύστημα.

Η διαδικασία εφαρμογής του βαφικού συστήματος πρέπει να διεξάγεται υπό αυστηρά ελεγχόμενες και πιστοποιημένες διαδικασίες, με τη χρήση επίσης πιστοποιημένων και μόνο, πρώτων υλών – από αξιόπιστους προμηθευτές. Επιπρόσθετα, η διενέργεια μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών και συνεχώς κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας (online), αλλά και με μεθόδους δειγματοληψίας (offline), συμβάλλουν σημαντικά στην ποιότητα των προϊόντων.

Σημαντική για την ανθεκτικότητα ενός βαφικού συστήματος είναι, επίσης, η σωστή επιλογή της χημείας του βαφικού συστήματος σε σχέση με την εφαρμογή. Για παράδειγμα, η ιδανική χημική σύνθεση ενός βαφικού συστήματος  για ένα κτίριο δίπλα στη θάλασσα στη Μέση Ανατολή θα είναι διαφορετική από τη χημική σύνθεση της βαφής για ένα κτίριο στην Κεντρική Ευρώπη, μακριά από τη θάλασσα ή οποιαδήποτε λίμνη και ποτάμι.

Τέλος, το πάχος του βαφικού συστήματος και η διαστρωματική δομή του παίζουν, επίσης, έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ανθεκτικότητα της βαφής. Για παράδειγμα, το υψηλό πάχος βαφής δίνει μια καλύτερη αντοχή στη διάβρωση, ενώ αντίθετα για μια περιοχή υψηλού UV θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο UV blocker, που συνήθως είναι ένα διαφανές τελικό στρώμα.

Η λειτουργικότητα ενός βαφικού συστήματος πώς επηρεάζεται;

Η λειτουργικότητα ενός βαφικού συστήματος είναι άμεσα συνυφασμένη με τη χημική του σύνθεση. Η λύση πρέπει πάντα να παρέχεται από πιστοποιημένους προμηθευτές βαφών, οι οποίοι έχουν ήδη πιστοποίηση και εγγύηση της συγκεκριμένης λειτουργικότητας του βαφικού συστήματος που προσφέρουν. Η Elval Colour έχει ως αρχή πάντα να επαληθεύει, να ελέγχει και να πιστοποιεί οποιαδήποτε λειτουργικότητα βαφικού συστήματος προτίθεται να προωθήσει στην αγορά.

Το αισθητικό αποτέλεσμα από τι επηρεάζεται;

Το αισθητικό αποτέλεσμα επηρεάζεται από τέσσερις παράγοντες:

Απόχρωση: Το αισθητικό αποτέλεσμα επηρεάζεται κατά μεγάλο βαθμό από την απόχρωση που επιλέγεται. Αυτό αποτελεί κυρίως ευθύνη του αρχιτέκτονα που σχεδιάζει ένα έργο.

Γυαλάδα/Στιλπνότητα: Η στιλπνότητα επηρεάζει και αυτή το αισθητικό αποτέλεσμα και καθορίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις από τον αρχιτέκτονα.

Υφή (3D): Οι τελευταίες τάσεις της αγοράς είναι οι απομιμήσεις όχι μόνο της απόχρωσης αλλά και της υφής πέτρας, ξύλου, χαρτιού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή της σειράς των βαφικών συστημάτων της Elval Colour Tx, Τr ή 3D, όπως απομιμήσεις κεραμικών, πωρόλιθου και 3D απομιμήσεις ξύλου.

Mica/Dual χρώματα: Αυτά τα βαφικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν την απόχρωσή τους ανάλογα με τη γωνία παρατήρησης. Για παράδειγμα από πορτοκαλί σε χρυσό, από χρυσό σε ασημί, από μπλε σε κόκκινο κλπ.

Μπορεί η Elval Colour να προτείνει πάντα τη σωστή επίστρωση;

Η Elval Colour έχει εμπειρία πάνω από 40 χρόνια και τα προϊόντα της είναι πιστοποιημένα για πώληση σε περισσότερες από 20 χώρες. Δημιούργησε μια τέτοια δομή ομάδων πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης, ώστε να είναι σε θέση να συνεργαστεί και με τον αρχιτέκτονα, τον πελάτη, τον developer και να συμβάλει, ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοούν της απαιτήσεις κάθε έργου μέσω διαδραστικών και δημιουργικών συναντήσεων. Συλλέγοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, η Τεχνική Ομάδα της Elval Colour είναι σε θέση να προτείνει τη βέλτιστη λύση, συνδυάζοντας την ανθεκτικότητα, το αισθητικό αποτέλεσμα, τη λειτουργικότητα και το κόστος.

Επιπλέον, διαθέτει ευρεία τεχνική γνώση για την εφαρμογή βαφικών συστημάτων. Όλες της οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και διεργασιών είναι πιστοποιημένες από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Το γεγονός ότι η Elval Colour έχει τόσο έντονη εξαγωγική δραστηριότητα -σε περισσότερες από 70 χώρες- και το γεγονός ότι ανταγωνίζεται σε όλη την υφήλιο παρόμοιους παραγωγούς, της δίνει το πλεονέκτημα να μπορεί να είναι μία διεθνούς κλάσης εταιρεία στην επίστρωση βαφικών συστημάτων και στην παραγωγή σύνθετων πάνελ αλουμινίου.

Τι μπορεί να συμβεί αν το βαφικό σύστημα που έχει επιλεγεί δεν είναι το καταλληλότερο;

Αν, για παράδειγμα, επιλεγεί ένα βαφικό σύστημα, σε περιοχή με υψηλή UV ακτινοβολία και δεν έχει σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικό σε περιοχές με υψηλό UV, το βαφικό σύστημα θα παρουσιάσει κιμωλίαση. Για τον ίδιο λόγο η απόχρωση θα ξεθωριάσει με τον χρόνο.

Εάν οι περιβαλλοντικές συνθήκες παρουσιάζουν υψηλή υγρασία και υπάρχει ταυτόχρονα έντονη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή, τότε αν δεν εφαρμοστεί το κατάλληλο βαφικό σύστημα μπορεί να παρατηρηθούν φαινόμενα αποφλοίωσης.

Μαρίνα Λάτσα
Quality Control και R&D Manager της Elval Colour

 

Η Μαρίνα Λάτσα είναι Χημικός Μηχανικός με διδακτορικό (PhD) εστιασμένο στις βιομηχανικές διεργασίες. Έχει δουλέψει για περισσότερα από 10 χρόνια ως σύμβουλος στα συστήματα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Από το 2007 εργάζεται για τη βιομηχανία στο πεδίο του Ποιοτικού Ελέγχου και της Έρευνας και Ανάπτυξης. Το 2011 μπήκε στην ομάδα της Elval-Colour, όπου έχει εργαστεί μεταξύ άλλων και ως Υπεύθυνη Περιβάλλοντος στη γραμμή βαφής και στη γραμμή παραγωγής σύνθετων πάνελ αλουμινίου. Τώρα είναι διευθύντρια των τμημάτων Ποιοτικού Ελέγχου και Έρευνας & Ανάπτυξης.

16ο Συνέδριο alumini
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»


Βραβεία «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»