Συνέντευξη

Αλίς Κοροβέση: «Τα Ψηφιακά Διαβατήρια Προϊόντων θα είναι πραγματικότητα σε πολύ λίγα χρόνια»

 

 

Η Γενική Διευθύντρια του ΙΝΖΕΒ, Αλίς Κοροβέση, μιλάει στο alumini για τα Ψηφιακά Διαβατήρια Προϊόντων, τη χρησιμότητά τους και τις εξελίξεις που θα φέρουν στο μέλλον.

Τι είναι, με δυο λόγια, τα Ψηφιακά Διαβατήρια Προϊόντων (Digital Product Passports) και γιατί είναι απαραίτητα;

Το Ψηφιακό Διαβατήριο Προϊόντος είναι ένα εργαλείο το οποίο αποσκοπεί στη διαφάνεια και το «άνοιγμα» της κυκλικότητας στην παραγωγική διαδικασία. Προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες για τα προϊόντα σε όλη την αξιακή αλυσίδα, ενώ θα παρέχονται και πληροφορίες για δεδομένα τα οποία σχετίζονται με την εξόρυξη πρώτων υλών, την παραγωγή, την ανακύκλωση και άλλα.

Τα Ψηφιακά Διαβατήρια Προϊόντων σκοπεύουν να συνδράμουν σε τέσσερις τομείς:

  • Τη βιώσιμη παραγωγή, όπου η στόχευση αφορά στην αύξηση της αποδοτικότητας των υλικών, την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, καθώς και τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους.
  • Την ανάδειξη και υιοθέτηση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στην κυκλικότητα.
  • Την υποστήριξη των καταναλωτών να επιλέγουν βιώσιμα προϊόντα, παρέχοντάς τους επιπλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν τον αντίκτυπο που αυτά έχουν στο περιβάλλον.
  • Την ευκολία επαλήθευσης αναφορικά με τις νομικές υποχρεώσεις που έχουν οι εταιρείες για τη συμμόρφωσή τους με πρότυπα και πιστοποιήσεις.

Με ποιον τρόπο τα Ψηφιακά Διαβατήρια Προϊόντων συμβάλλουν στην αναβάθμιση της κυκλικής οικονομίας;

Υπάρχουν πολλές αναφορές, οι οποίες υποστηρίζουν πως τα Ψηφιακά Διαβατήρια Προϊόντων μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την ενίσχυση και ανάδειξη της κυκλικής οικονομίας. Ενδεικτικά, τα Ψηφιακά Διαβατήρια Προϊόντων μπορούν να συμβάλλουν:

  • Στην κατάλληλη, ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον διάθεση στο τέλος του κύκλου ζωής των αναπόφευκτων υπολειμμάτων ενός προϊόντος.
  • Στην ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος, τα πρόσθετα και τις ουσίες που προκαλούν ανησυχία.
  • Στην επαναχρησιμοποίηση, με τον καλύτερο προσδιορισμό της υπολειμματικής αξίας και άλλων ιδιοτήτων ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης και της εναπομένουσας διάρκειας ζωής του.
  • Στην ανακατασκευή τους, με τον προσδιορισμό των μερών του απορριπτόμενου προϊόντος, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου και σε ποιες εφαρμογές.

Έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις των καταναλωτών τα τελευταία χρόνια; Υπάρχει πλέον, κατά τη γνώμη σας, ένα σταθερό αίτημα των καταναλωτών για περισσότερη διαφάνεια, όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τον τρόπο κατασκευής των προϊόντων;

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της First Insight, οι καταναλωτές της Generation Ζ έχουν πλέον τεράστια επιρροή όχι μόνο στους γονείς τους (Generation Χ), αλλά ακόμη και στους παππούδες τους (γενιά Boomer), όταν πρόκειται για βιώσιμες αγορές.

Μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση της πρώτης έκθεσης της First Insight σχετικά με την Generation Z και τη βιωσιμότητα, η προτίμηση των καταναλωτών της Generation X να ψωνίζουν βιώσιμα προϊόντα αυξήθηκε κατά σχεδόν 25% και η προθυμία τους να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για αυτά αυξήθηκε κατά 42%. Αυτό που, εν τέλει, καταγράφει η έρευνα είναι πως οι καταναλωτές όλων των γενεών -από τους Baby Boomers έως τη Generation Z- είναι πλέον πρόθυμοι να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για βιώσιμα προϊόντα. Σχεδόν το 90% των καταναλωτών της Generation Χ δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμο να δαπανήσει επιπλέον 10% ή περισσότερο για βιώσιμα προϊόντα, σε σύγκριση με μόλις το 34% πριν από δύο χρόνια.

Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο Ψηφιακό Διαβατήριο Προϊόντος που αφορά το  αλουμίνιο;

Υπάρχει ένα εξαιρετικό παράδειγμα Ψηφιακού Διαβατηρίου Προϊόντος το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://vestre.product-passports.com/vstr24

Το συγκεκριμένο Ψηφιακό Διαβατήριο είναι διαθέσιμο σε έπιπλα εξωτερικού χώρου της νορβηγικής εταιρείας Vestre. Τα έπιπλα εξωτερικού χώρου αποτελούν μέρος της σειράς προϊόντων FOLK, η οποία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο αλουμίνιο Hydro CIRCAL. Το Ψηφιακό Διαβατήριο Προϊόντος είναι διαθέσιμο για όλους όσοι σαρώνουν τους κωδικούς QR που είναι διαθέσιμοι στα έπιπλα. Στη σελίδα προορισμού του Ψηφιακού Διαβατηρίου είναι διαθέσιμο το «ταξίδι» του ανακυκλωμένου αλουμινίου, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες και άλλες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωσή του και όχι μόνο.

Πότε αναμένεται να καθιερωθούν τα Ψηφιακά Διαβατήρια Προϊόντων και πού θα μπορεί να τα βρίσκει ο καταναλωτής;

Η ΕΕ επιδιώκει να θέσει σε εφαρμογή τη νομοθεσία για τα Ψηφιακά Διαβατήρια Προϊόντων έως το 2026 σε τρεις κλάδους: ένδυση, μπαταρίες και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, ενώ θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλοι κλάδοι. Τα τρόφιμα και τα φαρμακευτικά προϊόντα θα εξαιρεθούν. Εκτός από τις μπαταρίες, τα ενδύματα και τα ηλεκτρονικά είδη, υπάρχει πίεση από τους φορείς χάραξης πολιτικής, ώστε περισσότερες βιομηχανίες να υιοθετήσουν την πρωτοβουλία, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα έπιπλα, τα πλαστικά, τα χημικά, οι κατασκευές και η αυτοκινητοβιομηχανία. Από τις 31 Ιανουαρίου και μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις σχετικά με διάφορες κατηγορίες προϊόντων που θα επηρεαστούν από αυτόν τον νόμο, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα, έπιπλα, καλλυντικά, αλουμίνιο, πλαστικά και πολυμερή, χαρτί και γυαλί.

Τα Ψηφιακά Διαβατήρια Προϊόντων θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάθε προϊόν. Μέσω QR codes, o καταναλωτής θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των προϊόντων, όπως στο παράδειγμα της εταιρείας Vestre.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια ισχυρή τάση για ανακαινίσεις και ανακατασκευές κτιρίων, σύμφωνα με τα πρότυπα της βιωσιμότητας. Υπάρχει κάποιο Ψηφιακό Διαβατήριο Προϊόντος που να συνδέεται με τις ανακαινίσεις; Και τι μπορεί να προσφέρει;

Τα Ψηφιακά Διαβατήρια Προϊόντων συνδέονται με προϊόντα και υλικά που χρησιμοποιούνται για την ανακαίνιση. Δεν αφορούν στην ανακαίνιση σαν διαδικασία.

Πώς μπορούν να ωφεληθούν οι αρχιτέκτονες, οι κατασκευαστές και οι επιχειρηματίες από τα Ψηφιακά Διαβατήρια Προϊόντων;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απλή. Η χρήση των προϊόντων αυτών που δε «φοβούνται» να δηλώσουν την καταγωγή τους, τη διαδρομή τους, την επίπτωσή τους στο περιβάλλον αποτελούν εργαλείο στα χέρια των επαγγελματιών, είναι η απόδειξη της δέσμευσης των εταιρειών που τα παράγουν να συνδράμουν στη διαδρομή προς ένα βιώσιμο μέλλον. Έχοντας πλέον γνώση για τις προτιμήσεις των καταναλωτών για βιώσιμα προϊόντα, τα οποία θα αφήνουν θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, η επιλογή προϊόντων με ταυτότητα από τους επαγγελματίες είναι μονόδρομος.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα; Τι διαβλέπετε στον ορίζοντα αναφορικά με τα Ψηφιακά Διαβατήρια Προϊόντων;

Τα Ψηφιακά Διαβατήρια Προϊόντων θα είναι πραγματικότητα σε ελάχιστα χρόνια από σήμερα, καθώς αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Ήδη αρκετές εταιρείες προετοιμάζονται για αυτήν τη νέα εποχή, χωρίς να υπάρχει ακόμη υποχρεωτικότητα. Στο πλαίσιο όμως της δέσμευσής τους προς την αειφορία και τη βιωσιμότητα, ενεργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και, φυσικά, οι εξελίξεις να τους βρουν προετοιμασμένους.