Χορηγοί

Platinum Sponsor:

Οργάνωση:

Ενταχθείτε τώρα στην ομάδα χορηγών και στην έκθεση! Στο κορυφαίο Β2Β – Value For Money EVENT για τον κλάδο του αλουμινίου!
Για την παρουσίαση του συνεδρίου και τις χορηγικές δυνατότητες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4512000 ή στο info@alumini.gr.