Τεύχος 30

Η Elval Colour συμβάλλει στην υλοποίηση του οράματος των αρχιτεκτόνων και των σχεδιαστών, με προϊόντα που συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα σχεδιασμού και πληρούν τις πλέον πρόσφατες τεχνικές απαιτήσεις στους τομείς της πυροπροστασίας.

Η καπνοστεγανότητα στις πυράντοχες πόρτες προστατεύει τους ενοίκους από τον καπνό, που αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους -και συχνά αιτία θανάτου- κατά τη διάρκεια μιας φωτιάς.