Τεύχος 15

Ένα σημαντικό έργο, διεθνών προδιαγραφών, που υλοποίησε η DIMAND, μετατρέποντας τις πρώην εγκαταστάσεις της καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος» σε σύγχρονο, βιώσιμο κτιριακό συγκρότημα.

Η ΝΕΟΚΕΜ, ακολουθώντας τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, δημιούργησε ψηφιακά μοντέλα των προϊόντων της για αρχιτεκτονικές εφαρμογές, διαθέσιμα για χρήση στο διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας BIMobject®.