Τεύχος 13

Ο Γιώργος Μεντζελόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, μιλά στο alumini για τον κλάδο του Αλουμινίου στην Ελλάδα, καθώς και τα χαρακτηριστικά του που τον καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό για τις ελληνικές εξαγωγές.