Τεύχος 10

Η ιδέα ενός κτιρίου με μηδενική εκπομπή αερίων έμοιαζε κάποτε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά όχι πια, αφού ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός τέτοιων κτιρίων κάνουν την εμφάνισή τους σε όλο τον κόσμο.

Το πρώτο κτίριο κατοικιών στην Ελλάδα με διεθνή πιστοποίηση αειφορίας, σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Pieris.Architects με σεβασμό στο περιβάλλον, ενσωματώνοντας τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε.

Οι νέες, προηγμένες τεχνολογίες συμβάλλουν στη μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα των κουφωμάτων αλουμινίου και του κτιρίου εν γένει, μέσα από τη χρήση έξυπνων συστημάτων και μετρήσεων ακριβείας.