Τεύχος 06

Οι δυο βραβευμένοι, πρωτοπόροι της βιώσιμης αρχιτεκτονικής μιλούν στο alumini για την οικοσυναισθηματική νοημοσύνη των κτιρίων τους και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό τους.