Πράσινα κτίρια με τεχνολογία AI

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει στην ταχύτερη επίτευξη κτιρίων μηδενικής εκπομπής.

Περισσότερες από 100 φορές μπορεί να αυξηθεί ο ρυθμός απεξάρτησης από τον άνθρακα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων McKinsey.

Σε μελέτη που πραγματοποίησε πρόσφατα η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτίρια ευθύνονται για το 40% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα, αναφέρει ότι χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μείωση των άμεσων κτιριακών εκπομπών κατά 50% και των έμμεσων κατά 60% έως το 2030, προκειμένου να είναι επιτεύξιμος ο στόχος για καθαρές μηδενικές εκπομπές ως το 2050.

Ωστόσο, όσο αναγκαία και αν είναι η μείωση των εκπομπών άνθρακα για ένα βιώσιμο μέλλον, δεν παύει να αποτελεί ένα δύσκολο και δαπανηρό έργο. Τα τελευταία χρόνια, χάρη στις βελτιώσεις στην ποσότητα και την ποιότητα των δεδομένων και των μεθόδων ανάλυσης με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει μια καλύτερη προσέγγιση. Πλέον, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός δεδομένων από δορυφόρους, γεωχωρικές αναλύσεις, κανονισμούς, κόστος εργασίας και εξοπλισμού, χαρακτηριστικά κτιρίου και ενέργεια, για να δημιουργηθεί ταχύτατα μια εικόνα υψηλής πιστότητας της τρέχουσας κατάστασης ενός ακινήτου, χωρίς καν να χρειαστεί να το επισκεφθείτε.

Εφαρμόζοντας την τεχνητή νοημοσύνη και τη μοντελοποίηση, οι κατασκευαστές και οι ιδιοκτήτες μπορούν να εντοπίσουν γρήγορα ευκαιρίες απαλλαγής από τον άνθρακα, μέσα από την εκτίμηση της χωρητικότητας των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, το δυναμικό της συγκεκριμένης τοποθεσίας για ηλιακή ή γεωθερμική ενέργεια, καθώς και των επιπέδων μόνωσης. Οι προηγμένοι αλγόριθμοι εξελικτικής βελτιστοποίησης μπορούν στη συνέχεια να προσδιορίσουν ταχύτατα τις καλύτερες λύσεις συνολικά και τη βέλτιστη ακολουθία ενεργειών για κάθε κτίριο, αλλά και για όλο το χαρτοφυλάκιο, ώστε να επιτευχθεί μηδενική εκπομπή άνθρακα σε μια δεδομένη χρονική γραμμή.

Αυτή η νέα προσέγγιση εξαλείφει την εξάρτηση από ασαφή σχέδια κτιρίων ή γενικές καμπύλες κόστους μείωσης, που συχνά οδηγούν σε φτωχότερα σχέδια και υψηλότερο κόστος και επιτρέπει την επίτευξη συγκεκριμένων, λεπτομερών και εφαρμόσιμων σχεδίων με ταχύτερη μείωση των εκπομπών άνθρακα και μεγαλύτερη οικονομία.

Πηγή: https://www.mckinsey.com/

16ο Συνέδριο alumini
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»


Βραβεία «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»