Πώς οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τις κατασκευές αλουμινίου

Παραμετρικός σχεδιασμός, μοντελοποίηση, 3D, Freeform façade, ρομποτική: οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν καινούριους δρόμους στο μέλλον της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών αλουμινίου, αλλάζοντας τα όρια του εφικτού.

Οι νέες τεχνολογίες είναι παντού παρούσες στη ζωή μας, από την καθημερινότητα έως τις κτιριακές κατασκευές, απλοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες και ανοίγοντας καινούριους δρόμους για το μέλλον. Ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι ο παραμετρικός σχεδιασμός, που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στις κτιριακές κατασκευές.

Η παραμετρική μοντελοποίηση συλλαμβάνει την πρόθεση του σχεδιασμού με γεωμετρικές σχέσεις, έτσι ώστε, όταν ένας σχεδιαστής αλλάζει μία διάσταση, όλο το μοντέλο δέχεται τη νέα παράμετρο και αναλόγως μεταβάλλεται. Αυτή η μεθοδολογία μειώνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για να τροποποιήσουν οι σχεδιαστές τα σχέδιά τους και τους βοηθά να έχουν γρηγορότερα πληθώρα τελικών αποτελεσμάτων.

Είναι μια τάση που ήρθε για να μείνει και επηρεάζει όλο τον κτιριακό σχεδιασμό. «Η τάση της αρχιτεκτονικής έχει μετατοπιστεί προς τις οργανικές φόρμες, ειδικά με τα νέα εργαλεία παραμετρικού σχεδιασμού, τα πράγματα έχουν γίνει ιδιαίτερα απαιτητικά, καθώς στο τέλος ο κατασκευαστής αλουμινίου θα κληθεί να κάνει το σχέδιο πράξη», τόνισε στο 15ο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική» ο Στέλιος Κρητικός, Μηχανικός, Co-Owner Avantech.

Μοντελοποίηση: το κλειδί της επιτυχίας

Η μοντελοποίηση είναι το κλειδί της επιτυχίας ακόμα και για τα πιο περίπλοκα σχέδια. «Χρησιμοποιούμε μια τεχνολογία που λέγεται horizontal modeling. Είναι ένας τρόπος να επιταχύνουμε το κομμάτι της μελέτης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Πύργος του Πειραιά, όπου κάναμε όσο καλύτερη τυποποίηση μπορούσαμε. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα στοιχεία σκίασης, το καλύτερο που μπορέσαμε να καταφέρουμε είναι 150 διαφορετικές τυπολογίες, πετύχαμε να περιορίσουμε τα μοντέλα που φτιάξαμε σε δυο, ένα για την κατακόρυφη περσίδα και ένα για την οριζόντια. Ουσιαστικά δυο μοντέλα που είναι δυνατό να αντλήσουν όλες τις μεταβολές από ένα πολύ απλό αρχείο excel και με το πάτημα ενός κουμπιού να μετατρέπεται το 3D μοντέλο σε οποιαδήποτε τυπολογία, σε οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου. Οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τα μήκη αλλά και τα εξαρτήματα», εξηγεί ο κ. Κρητικός.

Ο Πύργος του Πειραιά δεν ήταν το μόνο περίπλοκο κτίριο. Ένα άλλο έργο στο οποίο εφαρμόστηκε η νέα τεχνολογία είναι το Orbit. «To Οrbit είχε μια ιδιαιτερότητα, ήταν υφιστάμενο κτίριο και δεν είχαμε την απαραίτητη ευελιξία για να τυποποιήσουμε καλύτερα. Παρόλ’ αυτά κατασκευάσαμε ένα μοντέλο που μας έδινε τη δυνατότητα να τροποποιούμε τις καμπυλότητες, τα μήκη της καμπυλότητας, την πανελοποίηση και ήταν πλέον πολύ πιο εύκολο να διαχειριστούμε οποιαδήποτε μεταβολή στο κτίριο. Αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε πλέον σε οποιοδήποτε κτίριο απαιτεί μεταβολές και ιδιαιτέρες τυπολογίες», είπε ο κ. Κρητικός.

Freeform façade: μια νέα τάση

Μια άλλη νέα τάση που σχετίζεται με τον παραμετρικό σχεδιασμό είναι το Freeform façade, «μια τάση», όπως λέει ο κ. Κρητικός, «που χρησιμοποιεί τη μέθοδο του παραμετρικού σχεδιασμού και δίνει τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε όψεις, υαλοπετάσματα, συστήματα σκίασης, τα οποία πλέον είναι τρισδιάστατα, δεν έχουν γεωμετρίες, παραλληλίες, ευθείες, πράγματα που γίνονται πλέον δύσκολο να περιγράψεις με οποιοδήποτε συμβατικό μέσο σχεδιασμού. Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών των κατασκευών, ένας τρισδιάστατος κόμβος υαλοπετάσματος ο οποίος δίνει τη γεωμετρία και τη μορφή, είναι μοναδικός και φέρει όλα τα φορτία, ώστε να έχει η συνολική κατασκευή στατική επάρκεια».

Η ρομποτική τεχνολογία στην υπηρεσία του αλουμινίου

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να εφαρμοστούν και στην επεξεργασία των προφίλ αλουμινίου. «Αναπτύξαμε μια ρομποτική τεχνολογία, η πρώτη εφαρμογή στον κόσμο, από όσο γνωρίζω, που χρησιμοποιείται σε συνεργασία με κλασικές μηχανές επεξεργασίας αλουμινίου και προβαίνει σε επεξεργασίες πάνω στα προφίλ. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη κατασκευή, κληθήκαμε να σχεδιάσουμε τα πάντα γύρω από αυτή την εφαρμογή, τις αρχές λειτουργίας και τα μηχανικά μέρη, τα ρομπότ, όλο τον αυτοματισμό. Όλοι όσοι συμβουλευτήκαμε, μας έλεγαν ότι τα ρομπότ δεν είναι για όλα. Δε συμφωνήσαμε, αποφασίσαμε να αποδείξουμε το αντίθετο», τόνισε ο κ. Κρητικός. Και, όπως όλα δείχνουν, τα κατάφεραν.

16ο Συνέδριο alumini
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»


3η Έκθεση & Βραβεία
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»