Με καλούς οιωνούς για το αλουμίνιο μπαίνει το 2024

Νέα στεγαστικά προγράμματα δίνουν ώθηση στον τομέα των κατασκευών.

Νέα στεγαστικά προγράμματα αναμένεται να υπογραφούν μέσα στον Ιανουάριο του 2024, που θα συμβάλουν σημαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα. Πρόκειται για το πρόγραμμα «ανακαινίζω – νοικιάζω» και το έργο «κοινωνική στέγαση για ευάλωτες ομάδες», αλλά και το «Εξοικονομώ 2024» που αναμένεται να «τρέξει» εντός του έτους.

Στόχος του «ανακαινίζω – νοικιάζω» είναι η αύξηση των κατοικιών που διατίθενται για μίσθωση, σε μια προσπάθεια επίλυσης του στεγαστικού ζητήματος. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιδότηση του κόστους ανακαίνισης για κατοικίες έως 100 τ.μ. σε αστικά κέντρα, που διατηρούνταν ως τώρα κλειστές, ώστε να διατεθούν στη συνέχεια προς ενοικίαση. Το κόστος της ανακαίνισης που θα επιδοτείται δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 10.000 ευρώ, με το ποσό της επιδότησης να ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί των τιμολογίων που αφορούν εργασίες και υλικά ανακαίνισης. Οι κατοικίες αυτές, όπως προβλέπει το πρόγραμμα, θα διατίθενται για ενοικίαση με χαμηλό μίσθωμα για τουλάχιστον τρία χρόνια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πρόγραμμα «ανακαινίζω – νοικιάζω» θα απελευθερώσει περίπου 20.000 κλειστά ή εγκαταλελειμμένα ακίνητα, συμβάλλοντας στη συγκράτηση, ή ακόμα και στη μείωση, των τιμών ενοικίασης.

Ανακαίνιση διαμερισμάτων με 100% χρηματοδότηση

Επιπλέον, χρηματοδότηση 100% από το Ταμείο Ανάκαμψης πρόκειται να δοθεί μέσω του έργου  «Κοινωνική στέγαση για ευάλωτες ομάδες» για την ανακαίνιση 100 διαμερισμάτων στους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με στόχο την αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη του στεγαστικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που στερούνται στέγης ή απειλούνται με στέρηση στέγης. Το έργο αφορά μέρος των αδιάθετων κατοικιών, ιδιωτικών και δημόσιων, που βρίσκονται στους δύο δήμους, προκειμένου να διατεθούν έναντι συμβολικού ενοικίου στους ωφελούμενους που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Όπως είναι αναμενόμενο, τα δύο αυτά προγράμματα εκτιμάται ότι θα δώσουν επιπλέον ώθηση στην αγορά του αλουμινίου τον νέο χρόνο, αφού το αλουμίνιο είναι ένα υλικό που πρωταγωνιστεί στις ανακαινίσεις, με εφαρμογή τόσο στην αντικατάσταση κουφωμάτων όσο και στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Εξοικονομώ 2024

Τέλος, σημαντικό για την αγορά του αλουμινίου είναι και το νέο «Εξοικονομώ 2024», το οποίο, αν και δίνει έμφαση στην εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, στις επιλέξιμες δαπάνες του προβλέπεται να περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου, στο πλαίσιο της επιτάχυνσης της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.  Στα κονδύλια του νέου «Εξοικονομώ» πρόκειται να διοχετευθούν και τα αδιάθετα υπόλοιπα από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους», προϋπολογισμού 88.029.982 ευρώ, για το οποίο υποβλήθηκαν 6.679 αιτήσεις για διαθέσιμα κονδύλια ύψους 300 εκατ. ευρώ.

16ο Συνέδριο alumini
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»


Βραβεία «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»