Σημαντικές ημερομηνίες

Πρώτη ανακοίνωση: Μέσα Οκτωβρίου 2018

Έκδοση Αναγγελίας: Μέσα Νοεμβρίου 2018

Προσυνεδριακή, επετειακή εκδήλωση: Αίγλη, 28 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση Ομιλητών: 28/11/2018

Τελευταία προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 15/3/2019

Γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων: 15/4/2019

Τελευταία προθεσμία υποβολής εισηγήσεων: 15/7/2019

Έκδοση/Ανακοίνωση αναλυτικού προγράμματος συνεδρίου: 15/9/2019

Διεξαγωγή του συνεδρίου: 1-3/11/2019