Η Elval Colour συμβάλλει στην υλοποίηση του οράματος των αρχιτεκτόνων και των σχεδιαστών, με προϊόντα που συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα σχεδιασμού και πληρούν τις πλέον πρόσφατες τεχνικές απαιτήσεις στους τομείς της πυροπροστασίας.

Η καπνοστεγανότητα στις πυράντοχες πόρτες προστατεύει τους ενοίκους από τον καπνό, που αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους -και συχνά αιτία θανάτου- κατά τη διάρκεια μιας φωτιάς.

Με τους πύργους και τους ουρανοξύστες να αυξάνονται διαρκώς στη χώρα μας, η θέσπιση ειδικών κανονισμών για την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια των ψηλών κτιρίων είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Οι νέες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η επιστημονική και τεχνική κοινότητα στον τομέα της πυροπροστασίας των κατασκευών τέθηκαν στο επίκεντρο του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Πυροπροστασίας Κατασκευών του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.