Ένα σημαντικό έργο, διεθνών προδιαγραφών, που υλοποίησε η DIMAND, μετατρέποντας τις πρώην εγκαταστάσεις της καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος» σε σύγχρονο, βιώσιμο κτιριακό συγκρότημα.