Από το 2013, η MONUMENTA καταγράφει συστηματικά κτίρια που έχουν ανεγερθεί πριν το 1940 και συλλέγει προφορικές μαρτυρίες και αρχειακό υλικό, αναδεικνύοντας τον αρχιτεκτονικό πλούτο του αστικού περιβάλλοντος.

Η Αλίς Κοροβέση μιλάει στο alumini για τα Ψηφιακά Διαβατήρια Προϊόντων, τη χρησιμότητά τους και τις εξελίξεις που θα φέρουν στο μέλλον.

Η ανάγκη για εξεύρεση νέων διαθέσιμων κτιρίων, που πληρούν τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας, στρέφει το βλέμμα των αρχιτεκτόνων και των κατασκευαστών στα υφιστάμενα κτίρια και στην αλλαγή χρήσης τους.

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς στην Ευρώπη για τους ξένους επενδυτές. Η τάση αυτή δημιουργεί αισιοδοξία για περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς πολυτελών κατοικιών το 2023 αλλά και τα επόμενα χρόνια.