Το πιστοποιημένο με LEED GOLD Kaizen Campus, που σχεδιάστηκε από το γραφείο ASPA KST και υλοποιήθηκε από την DIMAND, θωρακίστηκε με το πυράντοχο σύστημα TALOS της ilicon, υπερβαίνοντας τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του κτιρίου.

Οι δυο βραβευμένοι, πρωτοπόροι της βιώσιμης αρχιτεκτονικής μιλούν στο alumini για την οικοσυναισθηματική νοημοσύνη των κτιρίων τους και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό τους.