Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης SKG «Μακεδονία»

Ένα έργο – πρόκληση για τους Bobotis+Bobotis architects, που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός νέου, σύγχρονου κτιρίου σε λειτουργική συνέχεια με το υφιστάμενο. Το έργο βραβεύθηκε στην κατηγορία «COMPLEXITY» της 2ης Έκθεσης & Βραβείων Αρχιτεκτονικών Έργων & Κατασκευών Αλουμινίου, στο 15ο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική».

Αντικείμενο της μελέτης που ανέλαβαν οι Bobotis+Bobotis architects ήταν η επέκταση κατά 35.000m2 του υφιστάμενου αεροσταθμού της Θεσσαλονίκης (24.000 m2), ο οποίος είχε διαμορφωθεί τα τελευταία πενήντα χρόνια, όπως επίσης και η πλήρης εσωτερική αναδιαμόρφωση και αναδιοργάνωσή του, ώστε μαζί με το κτίριο επέκτασης να αποτελέσουν ενιαίο αεροσταθμό.

Με αυτά τα δεδομένα, ο σχεδιασμός του έργου αποτέλεσε μια εξαιρετική πρόκληση δύο κατευθύνσεων: να εξασφαλιστεί αφενός η λειτουργικότητα στο πλαίσιο ενός ενιαίου αεροσταθμού και αφετέρου η διαλεκτική μεταξύ του νέου και του υφιστάμενου κτιρίου, πενήντα και πλέον ετών.

Μια σειρά προβληματισμών, παραμέτρων και εξαιρετικά αυστηρών προδιαγραφών λόγω αντικειμένου, οδήγησαν στη διαμόρφωση της βασικής ιδέας του σχεδιασμού ενός νέου κτιρίου, που εκφράζει τη σημερινή εποχή. Μια σύγχρονη αρχιτεκτονική έκφραση, που  αποτελεί με τη σειρά της συγκεκριμένο αποτύπωμα του πολιτισμού, όπως διαμορφώνεται σήμερα.

Με την επιλογή αυτή, η διαφοροποίηση από το υφιστάμενο κτίριο σε επίπεδο εξωτερικού κελύφους, και όχι μόνον, κατέστη σαφής και επιμελώς διακριτή. Μια σύνδεση του σύγχρονου, που μελετήθηκε μέσα στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου concept, με το υφιστάμενο, που προέκυψε μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων, κατά τη διάρκεια των πενήντα και πλέον ετών.

Παρά το γεγονός ότι διακρίνεται σαφώς μια σημαντική τομή μεταξύ τους, η συνέχεια ενός ενιαίου λειτουργικά αεροσταθμού, εξασφαλίστηκε, ως όφειλε. Σύμφωνα με το concept, δημιουργήθηκε ένας λιτός γραμμικός κτιριακός όγκος σε τεθλασμένη ανάπτυξη στο επίπεδο και στον χώρο, ώστε να καλύψει τις λειτουργικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου αεροσταθμού. Η επιλογή αυτή (τεθλασμένη ανάπτυξη) εξασφάλισε τη μεγαλύτερη δυνατή σε αριθμό στάθμευση αεροπλάνων, σύμφωνα με τον διαθέσιμο χώρο.

Ένα κτίριο με καμπύλη στέγη, που αποτελεί την πέμπτη όψη, ορατή στις προσγειώσεις – απογειώσεις. Ο σύγχρονος σχεδιασμός κτιρίων ιδιαίτερα σύνθετης χρήσης, όπως τα αεροδρόμια, οδηγούν στη δημιουργία κελύφους, το οποίο διαμορφώνεται στη βάση ενός υπόβαθρου σταθερών και μη παραμέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα, αλλά και η διαχρονικότητα του έργου.

Ταυτότητα έργου

Εστιάζοντας στη διαμόρφωση της επιδερμίδας του κελύφους, σύμφωνα με τις βασικές επιλογές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, διαμορφώθηκαν δύο κυρίαρχα στοιχεία, που χαρακτηρίζουν το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Δύο στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα του συγκεκριμένου έργου.

  • Ρομβοειδές υαλοπέτασμα
  • Πολυπρισματικοί όγκοι στις πύλες εξόδου (Gates)

Στην ταυτότητα του έργου συμμετέχουν σε δεύτερο επίπεδο, ακόμη δύο στοιχεία:

  • Στέγαστρα Landside
  • Κλειστές πεζογέφυρες σύνδεσης των δύο κτιρίων

Σημειώνεται ότι η ταυτότητα του αεροδρομίου SKG προκύπτει αποκλειστικά από λειτουργικά και μόνον στοιχεία, χωρίς επιπρόσθετους διάκοσμους.

Υλικά – τεχνολογίες – Αλουμίνιο

Η σύγχρονη εποχή διαθέτει πλέον τεχνολογίες και υλικά, που εξασφαλίζουν την υλοποίηση οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής σύνθεσης και όχι μόνον.

Τα σύνθετα έργα και ιδιαίτερα εκείνα δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως των αεροδρομίων, απαιτούν μια σειρά επιλύσεων και εφαρμογών, με ιδιαίτερες προδιαγραφές, που κατευθύνουν τον σχεδιασμό στη χρήση συγκεκριμένων ειδικών υλικών και τεχνολογιών. Στην προκειμένη περίπτωση, η χρήση αλουμινίου και των τεχνολογιών που το συνοδεύουν, εξασφάλισε την υλοποίηση του έργου. Χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ειδικών διατομών, που σχεδιάστηκαν για το υαλοπέτασμα αποκλειστικά για το συγκεκριμένο έργο. Παράγωγα αλουμινίου, όπως τα φύλλα Bond, επιλέχθηκαν για τις πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις υπό τη μορφή φύλλων Bond.

Διατομή αλουμινίου ειδικά σχεδιασμένη για το αεροδρόμιο SKG.

Τα ρομβοειδή πλαίσια 2.40μ x 2.40μ που συνθέτουν το υαλοπέτασμα υποστηρίζουν ειδικό ηχοαπομειωτικό υαλοπίνακα βάρους 380 kg

  • Διατομή Αλουμινίου υαλοπετάσματος

Μελέτες και ειδικοί σχεδιασμοί έγιναν σε συνεργασία με την ALUMINCO, η οποία ανέλυσε σειρά δεδομένων και ολοκλήρωσε τον αναλυτικό σχεδιασμό ως προς τη γεωμετρία και τις αντοχές της διατομής των πλαισίων του υαλοπετάσματος. Σημειώνεται ότι ο υαλοπίνακας, που αντιστοιχεί σε κάθε βρόγχο του υαλοπετάσματος 2.40 Χ 2.40, έχει βάρος 380kg, δεδομένου ότι έπρεπε να καλύψει συγκεκριμένες προδιαγραφές ηχοαπομείωσης και άλλων.

Δημιουργήθηκε έτσι ένα προφίλ, το οποίο πέραν των στατικών αναγκών θα έπρεπε να επιτρέπει την εφαρμογή του στο καμπύλο τμήμα του κτιρίου. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, συλλογής και αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, δυνατότητας αντικατάστασης υαλοπίνακα, καθώς και ειδικές στηρίξεις στον μεταλλικό κεντρικό φορέα, απαίτησαν εξαιρετικά ειδικευμένες μελέτες. Μελέτες για την παραγωγή των ειδικών προφίλ για το έργο, αλλά και ειδικών τεμαχίων για τη μεταξύ τους σύνδεση.

  • Επικαλύψεις με φύλλα Bond

Οι δύο εγκάρσιες «τυφλές» όψεις επικαλύφθηκαν με φύλλα αλουμινίου Bond, με γεωμετρικά σχήματα ίδιου χρώματος και διαφορετικών αποχρώσεων.

Η ελαστικότητα του συγκεκριμένου υλικού εξασφάλισε τη δυνατότητα εφαρμογής του και σε παραβολικές επιφάνειες. Αντίστοιχα, τα στέγαστρα στις εισόδους (Landside) του νέου κτιρίου, επικαλύφθηκαν επίσης με φύλλα Bond.

Προφανώς, η χρήση του αλουμινίου επεκτάθηκε και σε μια σειρά άλλων συμβατικών εφαρμογών, οι οποίες συμμετέχουν σε επιμέρους σημεία του έργου. Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση του υαλοπετάσματος, το αλουμίνιο ως υλικό, εξασφάλισε την υλοποίηση μιας εξαιρετικά ειδικής εφαρμογής, διεκδικώντας τη μοναδικότητα επίλυσης.

  • Υαλοπίνακες

Πέραν των προδιαγραφών σχετικά με την ηχοαπομείωση και εκείνων του ΚΕΝΑΚ, μεταξύ δύο υαλοπινάκων τοποθετήθηκε σεριγραφία, η οποία με την κατάλληλη επεξεργασία θέρμανσης κεραμοποιήθηκε ώστε να αντέχει στον χρόνο. Το σχέδιο της σεριγραφίας είναι πλήθος αδιαφανών κουκκίδων, ώστε να επιτρέπεται η πανοραμική θέαση από τον εσωτερικό χώρο στον εξωτερικό. Με αυτή την επιλογή αποκλείστηκε η άμεση είσοδος της ηλιακής ακτινοβολίας στους εσωτερικούς χώρους, αποφεύγοντας θαμβώσεις που θα επηρέαζαν αρνητικά την ποιότητα παραμονής των επιβατών και των εργαζομένων, η οποία συγχρόνως συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Ταυτότητα έργου

Αρχιτεκτονικό γραφείο: Bobotis+Bobotis Architects
Ανάδοχος έργου/Κατασκευαστική εταιρεία: Intrakat
Φορέας Έργου: Fraport Greece
Φωτογράφος: Θωμάς Γερασόπουλος
Συστήματα Aluminco: Ειδικού σχεδιασμού σύστημα πρόσοψης, Πόρτες
Επιφάνεια έργου: 30.988 m²

16ο Συνέδριο alumini
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»


3η Έκθεση & Βραβεία
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»