3ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.

Νέες προκλήσεις στον τομέα της πυροπροστασίας κατασκευών

Οι νέες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η επιστημονική και τεχνική κοινότητα στον τομέα της πυροπροστασίας των κατασκευών τέθηκαν στο επίκεντρο του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Πυροπροστασίας Κατασκευών του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.

Με στόχο την παρουσίαση της τεχνολογίας αιχμής στην πυροπροστασία των κατασκευών, πραγματοποιήθηκε το 3ο Διεθνές Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ., τον περασμένο Απρίλιο, εστιάζοντας σε καίρια θεματολογία, με τη συμμετοχή ομιλητών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συνέδριο εστίασε, μεταξύ άλλων, στους κανονισμούς πυροπροστασίας που υπάρχουν σε διάφορες χώρες, στον τρόπο λειτουργίας τους, στην ασφάλεια των κτιρίων και την ανάγκη αναβάθμισης και επανεξέτασης του Κανονισμού Πυροπροστασίας που υφίσταται στη χώρα μας.

Το επόμενο διάστημα, το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. θα εργαστεί για να πετύχει τους νέους στόχους που έχει θέσει, όπως η αναθεώρηση των μέτρων πυροπροστασίας, η λειτουργία φορέα πιστοποίησης προϊόντων, ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού προγράμματος, η δημιουργία της ειδικότητας του πυρομηχανικού, σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και η καθιέρωση του μηχανικού- επιθεωρητή, που θα μπορεί να ελέγχει και να εγκρίνει τις εγκαταστάσεις ή τις μελέτες πυροπροστασίας. Επιπλέον, στο συνέδριο τονίστηκε η ανάγκη εκπαίδευσης του κοινού σε θέματα πυροπροστασίας, πρόληψης και κατανόησης του κινδύνου. Οι σύνεδροι ανανέωσαν το ραντεβού τους για το επόμενο Διεθνές Συνέδριο του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. που θα πραγματοποιηθεί το 2026.

16ο Συνέδριο alumini
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»


Βραβεία «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»