Κυκλική οικονομία:
Από την κατανάλωση στην αειφορία

Η κυκλική οικονομία, ένα από τα κεντρικά θέματα που αναδείχθηκαν στο 15ο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική», που διοργάνωσε η Energy Marketing, είναι ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που προωθείται σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ως μια σημαντική λύση για την αειφορία.

Photo credits: Pawel Czerwinski | Unsplash

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο alumini, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο για το μέλλον των κατασκευών και των συνεργαζόμενων κλάδων. Αυτός, άλλωστε, ήταν ο λόγος που η βιωσιμότητα αποτέλεσε το κεντρικό θέμα του 15ου Συνεδρίου «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική», που διοργάνωσε η Energy Marketing. Μέσα από το συνέδριο αναδύθηκαν σημαντικά θέματα, ανάμεσά τους και η κυκλική οικονομία.

Η κυκλική οικονομία είναι ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που προωθείται, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ως μια σημαντική λύση για την αειφορία. Στόχος της είναι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με όσο το δυνατόν λιγότερους και πιο «πράσινους πόρους», όπως και η μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο δυνατό. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι όταν ένα προϊόν φτάνει στο τέλος της ζωής του, τα υλικά κατασκευής του διατηρούνται για να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Η κυκλική οικονομία διαφέρει σημαντικά από το παραδοσιακό μοντέλο που βασίζεται στο «παίρνω-κατασκευάζω-καταναλώνω-απορρίπτω» και προϋποθέτει την παραγωγή πιο αξιόπιστων προϊόντων, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να επισκευαστούν, μειώνοντας έτσι τον όγκο των απορριμμάτων.

Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας | Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ένα καλό παράδειγμα κυκλικού προϊόντος είναι το αλουμίνιο, το οποίο ανακυκλώνεται στο 100% χωρίς να χάνει τις ιδιότητές του. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ιωάννη Καρναχωρίτη, Διευθυντή Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος στην εταιρεία Μυτιληναίος, «διατηρεί σε ποσοστό περίπου 80% την αξία του», που σημαίνει ότι αν, για παράδειγμα, κάποιος αποφασίσει μετά από χρόνια να πουλήσει το αλουμίνιο που έχει τοποθετηθεί στο σπίτι του, θα έχει χάσει μόλις το 20%, περίπου, της αρχικής αξίας του.

Η μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία απαιτεί αλλαγή στον τρόπο που σχεδιάζουμε, παράγουμε και χρησιμοποιούμε τα προϊόντα, αλλά και στον τρόπο που σκεπτόμαστε. «Η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς κάποια πιστοποιητικά που τα δείχνουμε στους καταναλωτές. Είναι μια ολόκληρη κουλτούρα στην οποία δεσμευόμαστε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Πρέπει να βάλουμε και τον κόσμο σε αυτό, να αλλάξουμε τη νοοτροπία του, ξεκινώντας από τους εργαζόμενους», τόνισε ο κ. Καρναχωρίτης κατά την ομιλία του στο 15ο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική».

Σημαντικά οφέλη

Η στροφή προς την κυκλική οικονομία υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει περισσότερες από 700.000 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2030. Επιπλέον, θα αποφέρει σημαντικά άλλα οφέλη, όπως είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η τόνωση της καινοτομίας, η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, η εξοικονόμηση πόρων και, φυσικά, η μείωση των εκπομπών αερίων.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί την κινητήρια δύναμή μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη στήριξη της καινοτομίας και της βιώσιμης βιομηχανοποίησης, της προαγωγής της ασφαλούς και παραγωγικής απασχόλησης, την προώθηση της άμβλυνσης των ανισοτήτων, τη δέσμευση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη συνέπεια στην κοινωνική υπευθυνότητα. Φροντίζοντας για το μέλλον, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία», είπε ο κ. Καρναχωρίτης.

Photo credits: The blowup | Unsplash

Εμπόδια στον δρόμο της κυκλικής οικονομίας

Η μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία συναντά πολλά εμπόδια, όπως οι περιορισμοί που θέτει η ξεπερασμένη τεχνολογία ορισμένων εγκαταστάσεων, η αντίσταση στην αλλαγή από τους καταναλωτές, τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους, ο περιορισμένος χρόνος για την υλοποίηση των στόχων βιωσιμότητας, ως το 2030, οι εξωγενείς απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου, λόγω της ενεργειακής κρίσης και άλλων παραγόντων. Όμως, σύμφωνα με τον κ. Καρναχωρίτη, έχουμε πολλούς λόγους να παραμείνουμε αισιόδοξοι για το μέλλον: «Παρά τη σημερινή συγκυρία, το αλουμίνιο αποτελεί βασικό μέταλλο για την πράσινη μετάβαση. Αυτό σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα η ζήτηση θα αυξάνεται συνεχώς. Οι προβλέψεις των περισσότερων αναλυτών βλέπουν αύξηση μέχρι το 2032 πάνω από 16% της παγκόσμιας ζήτησης σε πρωτόχυτο αλουμίνιο. Αυτό σημαίνει ότι για να καλυφθούν οι ανάγκες θα πρέπει να αυξάνει συνεχώς και η παραγωγή», επεσήμανε στο συνέδριο.

Και μπορεί να μην μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς το μέλλον, γνωρίζουμε όμως ότι με την εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, βρισκόμαστε σίγουρα σε έναν καλό δρόμο για έναν βιώσιμο πλανήτη και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πηγές: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πρακτικά 15ου Συνεδρίου «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»

16ο Συνέδριο alumini
«Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»


Βραβεία «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική»