Μια πρωτοβουλία της   energy

facebook twitter

ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΜΙΣΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για πρώτη φορά, ο Κωνσταντίνος Μίσσιος ήρθε στο συνέδριο το 2015 στην Κατερίνη. Το γνώρισε, το αγάπησε, πίστεψε σε αυτό και σήμερα βρίσκεται κοντά μας για δεύτερη φορά από τη μακρινή Κόνιτσα Ιωαννίνων, για να συμμετάσχει στη Συνάντηση των Καλύτερων στην Κρήτη! Τον ευχαριστούμε και τον επαινούμε για την τιμή που μας κάνει.