Μια πρωτοβουλία της   energy

facebook twitter

ΧΡΥΣΟ ΜΕΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΔΗΣ

«Το χαμόγελο του Συνεδρίου», όπως τον αποκαλούμε εμείς, οι άνθρωποι του συνεδρίου, ο Παναγιώτης Σάρδης, Διευθυντής Πωλήσεων στην εταιρεία PANIDIS και μέλος της Επιτροπής του 13ου Συνεδρίου, έχει παρευρεθεί 11 φορές στο συνέδριό μας. Ένα κοινά αποδεκτό άτομο στον κλάδο και με μεγάλη πορεία στον χώρο των πωλήσεων προϊόντων αλουμινίου. Αγωνιστής της ζωής, πρότυπο οικογενειάρχη και ανθρώπου.