Μια πρωτοβουλία της   energy

facebook twitter

ΧΡΥΣΟ ΜΕΛΟΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ - ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Γιάννης Λιοφάγος, με παράδοση στις κατασκευές αλουμινίου από το 1979, την οποία συνεχίζει η γιος του Ηλίας, διετέλεσε 3ος κατά σειρά Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου με 2 διετίες θητεία. Ένα πρόσωπο αγαπητό απ’ όλους, με σεβαστή πορεία στον χώρο και αγάπη για το αλουμίνιο. Για την προσφορά του στον κλάδο και για τη συμμετοχή του σχεδόν σε όλα τα συνέδρια (11 συμμετοχές), του απονέμουμε το διπλό βραβείο ALUMINI, ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ.